top of page
Larissa Hackathon - GR

LARISSA MIGRATION HACKATHON: Λάρισα - Μία πόλη για όλους

Κάνοντας την Λάρισα ένα ασφαλές "σπίτι" για όλους

Δηλώσεις συμμετοχής: από 14 Δεκεμβρίου 2020 έως και 15 Ιανουαρίου 2021
Ημερομηνίες υλοποίησης του Hackathon: 21 – 22 -23 Ιανουαρίου 2021
Ανακοίνωση νικητή: 3 Φεβρουαρίου 2021

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ

Η Ελλάδα αποτελεί το σημείο εισόδου στην Ευρώπη για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Έχοντας λοιπόν αυτόν το πολύ κομβικό ρόλο στις ροές μεταναστών, ήταν επιτακτική ανάγκη για την Ελλάδα να εξελίξει την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και να την εμπλουτίσει με επιπλέον μέτρα και υποστηρικτικά εργαλεία ώστε να είναι σε θέση να παρέχει την απαραίτητη βοήθεια, υποστήριξη και ασφάλεια στις συγκεκριμένες ομάδες ατόμων. Ωστόσο, παρόλο ότι οι συγκεκριμένοι νόμοι καθώς και τα σχετικά εργαλεία και πρωτοβουλίες έχουν δομηθεί σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες και εμπόδια στο να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο θέμα της γλώσσας αλλά επίσης και στη μικρή διάδοση αυτών των μέτρων και υπηρεσιών προς τους ίδιους τους δικαιούχους (πρόσφυγες και μετανάστες).


Ανάμεσα στις υπηρεσίες προς τους πρόσφυγες και μετανάστες περιλαμβάνεται και το πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας το οποίο παρέχεται από τον εκάστοτε Δήμο, το οποίο είναι ένα από τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζεται να εξασφαλίσει ένας πρόσφυγας / μετανάστης για την ομαλή ένταξη στην τοπική κοινωνία. Το πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της συνολικής διαδικασίας και των συνολικών εγγράφων που χρειάζεται ένας πρόσφυγας / μετανάστης ώστε να αποκτήσει ή να ανανεώσει την άδεια νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα.


Σε αυτό το πλαίσιο, καθίσταται εξόχως σημαντικό για έναν πρόσφυγα / μετανάστη να κατανοήσει πλήρως και να είναι σε θέση να διεκπεραιώσει την σχετική διαδικασία, ξεπερνώντας τα όποια προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσει. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται μια νέα, πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση της διαδικασίας προσφοράς αυτού του πιστοποιητικού.


Ας ενώσουμε λοιπόν τις δυνάμεις μας ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη καθώς και αναπτύξουμε νέα εργαλεία τα οποία θα απλοποιήσουν αυτή την διαδικασία και θα οδηγήσουν στην δημιουργία μιας κοινωνίας που βασίζεται στις αξίες της ισότητας, του σεβασμού και της πολυπολιτισμικότητας.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η αίτηση για την έκδοση του πιστοποιητικού μόνιμης κατοικίας περιλαμβάνει αρκετά βήματα, ανάμεσα στα οποία λαμβάνουν χώρα αρκετές συναντήσεις μεταξύ του ενδιαφερόμενου και των αρμόδιων υπαλλήλων του Δήμου. Κατά την διάρκεια αυτών των συναντήσεων τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν είναι αρκετά, όπως αδυναμία επικοινωνίας μεταξύ των δύο μερών στα Αγγλικά ή στην γλώσσα του
πρόσφυγα / μετανάστη, τεχνολογικά εμπόδια, κλπ. Όλα αυτά τα προβλήματα δύνανται να οδηγήσουν σε μια επίπονη και μακροχρόνια διαδικασία για τους πρόσφυγες / μετανάστες μέχρι να αποκτήσουν το σχετικό πιστοποιητικό.


Σε αυτό το πλαίσιο, είναι εμφανής η ανάγκη υποστήριξης των προσφύγων / μεταναστών ώστε να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν με ευκολία την σχετική διαδικασία, είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως. Η ανάπτυξη ενός καινοτόμου εργαλείου που θα ενσωματωθεί στο σύστημα του Δήμου και θα γεφυρώνει τα όποια κενά θα έχει ένα πολύ σημαντικό αντίκτυπο και για τις δύο πλευρές: ο Δήμος και οι αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες θα είναι σε θέση να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο παρέχουν αυτήν την υπηρεσία, ενώ οι πρόσφυγες / μετανάστες θα αποκτήσουν πιο άμεση και εύκολη πρόσβαση σε αυτή.


Κατά την διάρκεια αυτού του Hackathon, θα προσπαθήσουμε να βρούμε και να σχεδιάσουμε σχετικές λύσεις και εργαλεία τα οποία θα μετατρέψουν την παροχή του πιστοποιητικού μόνιμης κατοικίας σε μια πιο φιλική, προσβάσιμη και αποτελεσματική διαδικασία. Οι λύσεις και τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να εστιάζουν:

  • Στην διευκόλυνση της πρόσβασης των προσφύγων / μεταναστών στην συγκεκριμένη υπηρεσία

  • Στην αντιμετώπιση των εμποδίων που προκαλούνται από τις διαφορετικές γλώσσες

  • Στην ανάπτυξη προτύπων και τεχνολογικών λύσεων που θα διευκολύνουν περαιτέρω την προσφορά της υπηρεσίας.

Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Για την πόλη της Λάρισας, ο Δήμος Λαρισαίων είναι ο υπεύθυνος φορέας για την οργάνωση και υλοποίηση του Hackathon. Ο Δήμος Λαρισαίων κατέχει έναν κομβικό ρόλο όσον αφορά την προσφορά μιας ποικιλίας υπηρεσιών προς τους πολίτες και, ειδικότερα, προς τους πρόσφυγες / μετανάστες. Οι υπηρεσίες του Δήμου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των αναγκών των πολιτών και, στην περίπτωση των προσφύγων και μεταναστών, προσφέρονται σε συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς (αστυνομία, στρατός, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Υπουργείο Εκπαίδευσης, Ερυθρός Σταυρός, Γιατροί χωρίς Σύνορα, DRC, κ.α.).

ΣΤΟΧΟΣ

Ο βασικός στόχος του Hackathon είναι η εξάλειψη των προκλήσεων και εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και μετανάστες κατά την διάρκεια της διάδρασης και επικοινωνίας τους με δημόσιους οργανισμούς και, ειδικότερα, με τον Δήμο Λαρισαίων, μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων. Ειδικότερα, βασικός σκοπός είναι η δημιουργία λύσεων που θα προωθούν μια καλύτερη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος Λαρισαίων στους μετανάστες καθώς και την αντιμετώπιση των εμποδίων που προκαλούνται λόγω των διαφορετικών γλωσσών.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Tο online Hackathon με τίτλο «Λάρισα – Μια πόλη για όλους» διοργανώνεται από τον Δήμο Λαρισαίων και αποτελεί μια βασική δράση του Ευρωπαϊκού έργου easyRights, το οποίο έχει έναν βασικό στόχο: να αξιοποίησει καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση των μεταναστών στην άσκηση των δικαιωμάτων τους καθώς και στις σχετικές υποστηρικτικές υπηρεσίες των οποίων είναι δικαιούχοι.


Δημιουργώντας ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στους μετανάστες, τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, το έργο easyRights θα αναπτύξει μια καινοτόμα πλατφόρμα μέσω της οποίας θα προσφέρει προσωποιημένη πληροφόρηση και υποστήριξη στους χρήστες. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα διευκολύνει τους μετανάστες στην εύρεση λύσεων σε συγκεκριμένες ανάγκες τους.


Η πλατφόρμα του έργου easyRights βρίσκεται στην φάση ανάπτυξης και, μόλις ολοκληρωθεί, θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 4 Ευρωπαϊκές πόλεις: Μπέρμινγκχαμ, Λάρισα, Παλέρμο και Μάλαγα.

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Την εκδήλωση θα στηρίξουν με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Τεχνικών Έργων κ. Γιώργος Σούλτης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Εκπαιδευτικών Δράσεων κ. Σωτήριος Βούλγαρης, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Ο ρόλος αυτών των ομιλητών θα είναι να παρουσιάσουν την συνολική προσέγγιση που ακολουθείται σχετικά με την υποστήριξη των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο.

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ: Το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Λαρισαίων θα υποστηρίξει την υλοποίηση του online Hackathon προσφέροντας υποστήριξη και καθοδήγηση των συμμετεχόντων όπου αυτό είναι απαραίτητο. Επιπλέον, η ομάδα έργου του EasyRights θα υποστηρίξει την εκδήλωση με στόχο να διασφαλίσει ότι οι προτείνόμενες λύσεις και εργαλεία πλοιρούν τις προδιαγραφές και τους στόχους του έργου.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Η διοργάνωση του online Hackathon βασίζεται στις αξίες της συνεργατικότητας και προσφοράς ίσων ευκαιριών. Σε αυτό το πλαίσιο, ανεξαρτητώς του επαγγελματικού και εκπαιδευτικού υπόβαθρού τους, οι συμμετέχοντες που αναζητούμε για αυτή την εκδήλωση μπορεί να είναι προγραμματιστές, σχεδιαστές, επιχειρηματίες με ειδίκευση στο μάρκετινγκ, μηχανικοί ακόμα και οραματιστές που πιστεύουν πως έχουν πραγματικές και καινοτόμες λύσεις να προσφέρουν όσον αφορά την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς μετανάστες.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Υποστηρικτές της εκδήλωσης: 1) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2) Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: Πλαίσιο συμμετοχής στο Hackathon

  • Προτείνεται η δημιουργία ομάδων ατόμων που θα εργαστούν μαζί για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη της προτεινόμενης λύσης.

  • Η δυνατότητα εγγραφής στην εκδήλωσης θα παρέχεται μέσω της πλατφόρμας Eventbrite.

  • Η εγγραφή και δήλωση συμμετοχής στην εκδήλωση θα είναι ατομική. Ωστόσο, για να διευκολυνθεί η διαδικασία δημιουργίας ομάδων θα δημιοργηθεί σχετική Ομάδα στο Facebook.

  • Οι ομάδες εργασίες μεταξύ των συμμετεχόντων θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την εκδήλωση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η εκδήλωση θα λάβει χώρα αποκλειστικά online με συνολική διάρκεια 72 ώρες, προσφέροντας το απαραίτητο περιβάλλον για ενεργή συμμετοχή και συνεργασία με στόχο οι προτεινόμενες λύσεις να μπορέσουν να μετατραπούν σε εφαρμόσιμα εργαλεία.

ΜΕΤΑ ΤΟ ONLINE HACKATHON​: Ο νικήτης/νικήτρια ή η νικήτρια ομάδα θα συνεργαστεί στενά με τους εταίρους του έργου easyRights
καθώς και με την ομάδα έργου του Δήμου Λαρισαίων με στόχο την επιτυχή ενσωμάτωση της προτεινόμενης λύσης στην υπάρχουσα τεχνική δομή του Δήμου Λαρισαίων.

Ο νικήτης/νικήτρια ή η νικήτρια ομάδα θα συνάψει σύμβαση έργου για το ποσό των 5.000€, η οποία θα περιγράφει το πλαίσιο συνεργασίας και τις απαραίτητες δραστηριότητες ώστε να μετατρέψει την προτεινόμενη λύση σε εργαλείο που θα μπορεί να ενσωματωθεί στις τεχνικές δομές του Δήμου Λαρισαίων και θα βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών προς μετανάστες.

bottom of page